Fri, 02 / 2020 8:49 pm | admin10 cách dạy con thông minh cha mẹ nào cũng có thể làm
1. Tương tác với con
2. Nói chuyện với trẻ
3. Phát triển cân bằng cả bán cầu não trái và bán cầu não phải
4. Cho trẻ vui chơi
5. Khuyến khích trẻ tập thể dục
6. Hãy chọn âm nhạc là một phần trong cuộc sống của bạn
7. Để cho trẻ quan sát, chứng kiến bạn làm những việc sáng tạo
8. Cho phép trẻ chơi những trò chơi thông minh trên máy tính
9. Cho trẻ ăn uống đúng cách
10. Đưa trẻ đi chơi

Tham Khảo chuyên mục khác:
Mamy
Làm mẹ
Dạy con

Bài viết cùng chuyên mục