Wed, 12 / 2019 9:31 am | adminTập viết các nét cơ bản và bảng 29 chữ cái thường và chữ cái hoa trong bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn theo chương trình của bộ Giáo dục & Đào tạo. Giúp bé dễ học và làm theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ Chăm Ngoan.

Tham Khảo chuyên mục khác:
Mamy
Làm mẹ
Dạy con

Bài viết cùng chuyên mục