Wed, 02 / 2020 9:55 am | adminTừ nhỏ trẻ em Mỹ được cha mẹ giáo dục về giữ vững các nguyên tắc do bản thân và cộng đồng đặt ra. Để đi đến nguyên tắc cha mẹ đều hỏi ý kiến của con cái. Khi chúng đồng ý thì mới lập ra nguyên tắc.

Hotline: 0906665483 – 0909979194

Tham Khảo chuyên mục khác:
Mamy
Làm mẹ
Dạy con

Bài viết cùng chuyên mục