Sat, 10 / 2019 5:57 am | admin💖 Đăng ký (Subcribe): #thuviensachnoi NHỮNG MẪU CHUYỆN NGẮN HAY NHẤT – Audio & Text (Full version)

CÁCH DẠY CON CỦA NGƯỜI MỸ!

“Con trẻ là con cái của cha mẹ chúng, trước tiên phải tôn trọng cách giáo dục của cha mẹ”.

– Không ăn thì cứ nhịn đói.

– Ăn miếng trả miếng.

– Dạy dỗ chăm nom con cái là chuyện của cha mẹ.

“Theo tôi, cách giáo dục con cái của bà mẹ Phương Tây này rất xứng đáng để các bà mẹ Phương Đông như tôi học theo…”

Tham Khảo chuyên mục khác:
Mamy
Làm mẹ
Dạy con

Bài viết cùng chuyên mục