Thu, 10 / 2019 4:28 pm | adminVideo tổng quan về cách kích hoạt giác quan cho con trong độ tuổi nhạy cảm. các mẹ có thể tham khảo và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm cũng như tài liệu bằng cách bình luận ở phía dưới nhé
Link lấy thẻ đen trắng trên tường các mẹ nhé (có thể tự in):
Bảng tiếng việt đen trắng:

Bảng tiếng anh đen trắng:

Hoặc mua thẻ ở địa chỉ:
0909 11 66 02
09093399 84

Link các bài hát cho con nghe:

Tham Khảo chuyên mục khác:
Mamy
Làm mẹ
Dạy con

Bài viết cùng chuyên mục