Sat, 04 / 2020 9:56 pm | adminXem Nhiều video hay tại:
File sách Bản đầy đủ:
Hướng dẫn làm toán bằng ngón tay phần tiếp theo
Web:
-Mua bàn tính để nhận giáo trình và sách Finger Math
FB:
– FB Thầy:

Tham Khảo chuyên mục khác:
Mamy
Làm mẹ
Dạy con

Bài viết cùng chuyên mục