10 nghiệp lành theo lời phật dạy Archives -

Mới cập nhật

10 nghiệp lành theo lời phật dạyTìm theo từ khóa: 

Nghe Lời Phật Dạy Về Đạo Làm Người  Để Có Hạnh Phúc An Vui P1 Nghe Lời Phật Dạy Về Đạo Làm Người Để Có Hạnh Phúc An Vui P1
Nghe Lời Phật Dạy Về Đạo Làm Người Để Có Hạnh Phúc An Vui Phần 1 Giáo Án Về Nhân Cách Lớp Ngũ Giới Đạo Đức Ly Tham ( Phần 1 ) : ĐỨC LY THAM Đức ly tham là một đức hạnh tuyệt vời không tham lam của cải của bất kỳ ai, kể cả vật không có chủ. Người có đức ly tham sẽ không làm khổ mình, khổ người và k[...]