bệnh lười Archives -

bệnh lườiTìm theo từ khóa: 

Cách Khắc Phục Bệnh Lười Cho Con Trẻ | Thầy Thích Trúc Thái Minh Cách Khắc Phục Bệnh Lười Cho Con Trẻ | Thầy Thích Trúc Thái Minh
Con chào Thầy. Con trai con năm nay học lớp 8, con thấy cháu rất lười học, lười làm bài tập, lười lao động, lười làm việc chân tay, kể cả làm những việc phục vụ cho bản thân mình. Gia đình con đã nhắc nhở nhiều lần nhưng cháu vẫn chưa thay đổi, lúc nào cũng chỉ thích vào mạng chơi điện tử hoặc chỉ [...]