BÍ QUYẾT DẠY CON CỦA NGƯỜI NHẬT ! Archives -

BÍ QUYẾT DẠY CON CỦA NGƯỜI NHẬT !Tìm theo từ khóa: 

BÍ QUYẾT DẠY CON CỦA NGƯỜI NHẬT ! BÍ QUYẾT DẠY CON CỦA NGƯỜI NHẬT !
BÍ QUYẾT DẠY CON CỦA NGƯỜI NHẬT ! 1. Không quy chụp, áp đặt Đặc biệt, cha mẹ Nhật ít khi quy kết con trẻ kiểu như “Con thật lười biếng” hoặc “Sao con lì lợm thế”, bởi họ hiểu tâm lý của trẻ con. Khi dùng những lời lẽ tiêu cực và quy chụp để mắng dạy con, trẻ con sẽ bị giáo dục đúng theo lối bị phủ[...]