Billy Archives -

BillyTìm theo từ khóa: 

Tiếng Anh Trẻ em lớp 1. Phần mở đầu: Xin chào. Tiếng Anh Trẻ em lớp 1. Phần mở đầu: Xin chào.
***** DESCRIPTION ** English for kids Familly and Friends. Level 1 ** Unit 1, Lesson 1, English Vocabulary for Kids Topic: Hello ** Learn these words Tim, Rosy, Billy, Miss Jones. ** Learn how to say: Hello. What is your name? My name is Billy. ***** MÔ TẢ Tiếng Anh trẻ em Giáo trình: Gia đình và [...]
Tiếng Anh Trẻ Em Lớp 1 Bài Ngữ Pháp. Hỏi và giới thiệu tên Tiếng Anh Trẻ Em Lớp 1 Bài Ngữ Pháp. Hỏi và giới thiệu tên
***** MÔ TẢ Tiếng Anh trẻ em lớp 1. Giáo trình: Gia đình và bạn bè, đại học Oxford. Phần 1, Bài ngữ pháp tiếng anh lớp 1. Chủ đề: Chào hỏi ***Trong bài này các bé sẽ học các từ sau Tim, Billy, Rosy, Miss Jones. ***Trong bài này các bé sẽ học các câu sau Xin chào, Tên bạn là gì? Tên tớ là Billy. ***[...]