cac buoc phat trien cua tre Archives -

cac buoc phat trien cua treTìm theo từ khóa: 

Trẻ chơi đùa vì những lợi ích sau (2 – 4 tuổi) | Dạy con kiểu Mỹ #6 | TTAS Preparation Trẻ chơi đùa vì những lợi ích sau (2 – 4 tuổi) | Dạy con kiểu Mỹ #6 | TTAS Preparation
Chơi đùa là công việc của trẻ. Bề ngoài trông có vẻ chơi đùa thực chất trẻ đang làm thí nghiệm với thế giới bên ngoài và thế giới nội tâm bên trong của mình. Nói cách khác, chơi đùa là trẻ đang tập giải quyết vấn đề và tập xây dựng các kỹ năng. Cụ thể thì lợi ích của chơi đùa là như sau. #1. Chơi đ[...]