cách dậy con của người nho thái Archives -

cách dậy con của người nho tháiTìm theo từ khóa: 

Phương pháp giáo dục con của người do thái Phương pháp giáo dục con của người do thái
Người do thái được xem là dân tộc thông minh nhất thế giới, 2/3 giải thưởng nobel thuộc về họ, mặc dù dân số người do thái chỉ chiếm rất khiêm tốn khoảng 12-14 triệu người. Rất nhiều lãnh đạo, những vị trí chủ chốt trong các công ty, tập đoàn lớn trên thế giới như Microsoft, Apple, IBM….đều là ngườ[...]