cách sống ở đời Archives -

cách sống ở đờiTìm theo từ khóa: 

5 cách người khôn ngoan trừng trị kẻ bẩn tính (Phần 2) | GNV 5 cách người khôn ngoan trừng trị kẻ bẩn tính (Phần 2) | GNV
5 cách người khôn ngoan trừng trị kẻ bẩn tính… Cách ứng phó của người thông minh, không phải là trả đũa cho triệt để, càng không phải nhẫn nhịn cho tới cùng. Người khôn ngoan biết lấy lùi làm tiến, biết khi nào nên cứng khi nào nên mềm, như vậy mới không sợ thiên hạ trèo lên đầu lên cổ. Tìm k[...]