Chào hỏi trong tiếng anh Archives -

Chào hỏi trong tiếng anhTìm theo từ khóa: 

Tiếng Anh Trẻ em lớp 1. Phần mở đầu: Xin chào. Tiếng Anh Trẻ em lớp 1. Phần mở đầu: Xin chào.
***** DESCRIPTION ** English for kids Familly and Friends. Level 1 ** Unit 1, Lesson 1, English Vocabulary for Kids Topic: Hello ** Learn these words Tim, Rosy, Billy, Miss Jones. ** Learn how to say: Hello. What is your name? My name is Billy. ***** MÔ TẢ Tiếng Anh trẻ em Giáo trình: Gia đình và [...]