cross Archives -

crossTìm theo từ khóa: 

✪ CHÚA JESUS ✟ Những Lời Dạy Dỗ Của Chúa ✦ www.LifeofJesus.tv ✪ CHÚA JESUS ✟ Những Lời Dạy Dỗ Của Chúa ✦ www.LifeofJesus.tv
Kinh Thánh đã ghi chép rất nhiều câu chuyện của Chúa Jesus về những việc Ngài đã làm trên đất, những phép lạ, sự chữa lành, … và đặc biệt những lời dạy dỗ cho con cái Ngài mọi thời điểm, đó là những bài học vô cùng cần thiết giúp ích cho chúng ta biết được ý muốn Cha của mình để sống đẹp lòng[...]