cuoc doi luc to hue nang Archives -

cuoc doi luc to hue nangTìm theo từ khóa: 

Lục Tổ Huệ Năng | Pháp Bảo Đàn Kinh | Hãy Nghe để Ngộ Tuệ Ngộ Tâm, cuộc đời thanh thản, tốt đẹp Lục Tổ Huệ Năng | Pháp Bảo Đàn Kinh | Hãy Nghe để Ngộ Tuệ Ngộ Tâm, cuộc đời thanh thản, tốt đẹp
Lục Tổ Huệ Năng | Pháp Bảo Đàn Kinh | Đại Sư tên Huệ Năng, cha họ Lư, tên húy là Hành Thao. Người mẹ họ Lý, sanh ra Sư nhằm giờ Tý, ngày mùng tám, tháng hai, năm Mậu Tuất, niên hiệu Trinh Quán thứ 12. Khi ấy, hào quang chiếu sáng lên không trung, mùi hương lạ tỏa lan đầy nhà. Đến tảng sáng, có hai [...]