day con kieu my 702 Archives -

day con kieu my 702Tìm theo từ khóa: 

Dạy con kiểu Mỹ P702: Dù con sai cũng không được dùng bạo lực Dạy con kiểu Mỹ P702: Dù con sai cũng không được dùng bạo lực
Trái với câu nói xưa của ông bà ta:” Thương cho roi, cho vọt. Ghét cho ngọt cho bùi”. Người Mỹ không dùng bạo lực với con cái cho dù con có vi phạm lỗi rất nặng. Cha mẹ Mỹ cho rằng bạo lực chỉ sinh ra bạo lực. Nếu bạn thường xuyên đánh con bạn, thì đứa bé sẽ ngày càng lì đòn. Khi trưởng[...]