thập thiện nghiệp tú trinh Archives -

thập thiện nghiệp tú trinhTìm theo từ khóa: 

Nghe Lời Phật Dạy Để Có Hạnh Phúc An Vui Trong Cuộc Sống – Phần 5 – Kinh Phật Dạy Làm Người Nghe Lời Phật Dạy Để Có Hạnh Phúc An Vui Trong Cuộc Sống – Phần 5 – Kinh Phật Dạy Làm Người
Lời Phật Dạy Về Đạo Làm Người Để Có Hạnh Phúc An Vui – Phần 5 – Kinh Phật Dạy Làm Người Đức Phật đến với cuộc đời không gì khác ngòai việc chỉ bày cho con người một nếp sống hạnh phúc an lạc. Những lời dạy của Ngài thật giản dị nhưng lại hết sức thiết thực và sâu sắc đối với cuộc sống c[...]
Nghe Lời Phật Dạy Về Đạo Làm Người  Để Có Hạnh Phúc An Vui P1 Nghe Lời Phật Dạy Về Đạo Làm Người Để Có Hạnh Phúc An Vui P1
Nghe Lời Phật Dạy Về Đạo Làm Người Để Có Hạnh Phúc An Vui Phần 1 Giáo Án Về Nhân Cách Lớp Ngũ Giới Đạo Đức Ly Tham ( Phần 1 ) : ĐỨC LY THAM Đức ly tham là một đức hạnh tuyệt vời không tham lam của cải của bất kỳ ai, kể cả vật không có chủ. Người có đức ly tham sẽ không làm khổ mình, khổ người và k[...]