#thoisugiaitri Archives -

#thoisugiaitriTìm theo từ khóa: 

10 "Căn Bệnh Quái Đản" trong cách nuôi dạy trẻ em ở Việt Nam! 10 "Căn Bệnh Quái Đản" trong cách nuôi dạy trẻ em ở Việt Nam!
10 “Căn Bệnh Quái Đản” trong cách nuôi dạy trẻ em ở Việt Nam! Dạy trẻ theo cách dạy…thú, phục vụ con một cách mù quáng, coi con là “trang sức” của cha mẹ là một số căn bệnh ngược đời và trái khoáy trong cách dạy trẻ ở Việt Nam. Ông Nguyễn Tuấn Hải, chủ một số cơ sở đào tạo giáo dục cho [...]