tu vung tieng anh dau tien cho be Archives -

tu vung tieng anh dau tien cho beTìm theo từ khóa: 

Tiếng Anh Mầm Non – 100 từ vựng tiếng Anh đầu tiên cho bé (Phần 1) Tiếng Anh Mầm Non – 100 từ vựng tiếng Anh đầu tiên cho bé (Phần 1)
Hãy cho các bé làm quen với 100 từ tiếng Anh quen thuộc đầu tiên. Cho các bé xem, nghe và đọc theo. Ở đây phụ huynh không nên đặt áp lực cho các bé phải nhớ chữ. Không cần thiết. Chỉ cần các bé nghe được phát âm và nhận biết được sự vật. Và ngược lại, nhìn hình và nêu được tên sự vật bằng tiếng Anh[...]
Tiếng Anh Mầm Non – 100 từng vựng tiếng Anh đầu tiên cho bé (Phần 2) Tiếng Anh Mầm Non – 100 từng vựng tiếng Anh đầu tiên cho bé (Phần 2)
Hãy cho các bé làm quen với 100 từ tiếng Anh quen thuộc đầu tiên. Cho các bé xem, nghe và đọc theo. Ở đây phụ huynh không nên đặt áp lực cho các bé phải nhớ chữ. Không cần thiết. Chỉ cần các bé nghe được phát âm và nhận biết được sự vật. Và ngược lại, nhìn hình và nêu được tên sự vật bằng tiếng Anh[...]