unit 1 Archives -

unit 1Tìm theo từ khóa: 

Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 1. Hello – Lesson 1 – THAKI Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 1. Hello – Lesson 1 – THAKI
Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 1. Hello – Lesson 1 – THAKI Các bậc phụ Huynh hãy cho các bé làm quen với 100 từ tiếng Anh quen thuộc đầu tiên. Cho các bé xem, nghe và đọc theo. Ở đây phụ huynh không nên đặt áp lực cho các bé phải nhớ chữ. Không cần thiết. Chỉ cần các bé nghe được phát[...]