Fri, 04 / 2020 10:34 am | adminVấn đáp: Dạy con lỳ lợm | Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Phước Huệ, Aichi, Nhật Bản, ngày 14/06/2015
#thichnhattu #vandapphatphap #vandap #phatphap

Tham Khảo chuyên mục khác:
Mamy
Làm mẹ
Dạy con

Bài viết cùng chuyên mục