Sat, 01 / 2021 | adminĐệ Tử Quy (Phép Tắc Người Con)
Bản Quyền Thuộc PhapHanh:
Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.

Tải mp3:

Video Mang Tính Chất Khuyên Người Sống Tốt Hướng Thiện – Tu Dưỡng Đức Hạnh .
Âm nhạc trong video này
Tìm hiểu thêm
Bài hát
花間夢事
Nghệ sĩ
洪啟峰, 杜俊輝, 羅啟瑞 & 楊斯雄
Album
花間夢事
Bên cấp phép cho YouTube:
Rock Mobile Corporation (thay mặt cho 亞洲唱片有限公司); UMPG Publishing và 1 Hội bảo vệ quyền âm nhạc

Tham Khảo chuyên mục khác:
Mamy
Làm mẹ
Dạy con

Bài viết cùng chuyên mục