Sun, 06 / 2019 | honglygco

Bắt đầu từ ngày 1/7 , chế độ thai sản dành cho lao động nữ sẽ được sửa đổi. Do đó, các mẹ bầu cần nhớ đọc kỹ để đảm bảo quyền lợi cho mình nhé!

Tất cả các mẹ bầu cần cập nhật ngay những thay đổi mới trong chế độ thai sản để đảm bảo quyền lợi của bản thân.

Trợ cấp một lần sau khi sinh con và nhận nuôi con nuôi

Theo Điều 38 Luật BHXH 2014, lao động nữ sau khi sinh con hoặc nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi sẽ được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở. Ngoài ra, căn cứ vào Khoản 2 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, với những trường hợp gia đình chỉ có cha tham gia BHXH thì cha nhận khoản trợ cấp này nhưng điều kiện là phải đóng BHXH đủ từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Tính từ 1/7, mức lương cơ sở đã tăng lên 1.490.000 VNĐ. Nên tiền trợ cấp lúc này sẽ tăng lên là 2.980.000 VNĐ.

Mức lương các lao động nữ được hưởng theo chế độ thai sản

Theo quy định tại đều 34 Luật BHXH 2014, lao động nữ sau khi sinh con sẽ được nghỉ chế độ thai sản trước và sau khi sinh con 6 táng. Bạn sinh đôi thì sẽ được nghỉ 7 tháng, người mẹ sẽ được nghỉ thêm 1 tháng. Mức trợ cấp được hưởng 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Mức tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Cũng theo quy định mới tại Điều 41 Luật BHXH 2014 thì lao động nữ được hưởng chế độ thai sản tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 34 của Luật BHXH 2014 sẽ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 1-10 ngày. Thời gian nghỉ do người sử dụng lao động và BCH Công đoàn cơ sở quyết định.

Cụ thể với các trường hợp:

Lao động nữ khi sảy thai, nạo hút, thai chết lưu hoặc phá thai do bệnh lý.

Trường hợp sinh con nếu dưới 2 tháng tuổi bị chết.

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng.

Thời gian nghỉ tối đa là 10 ngày đối với lao động nữ sinh 1 lần tối đa từ 2 con trở lên. Tối đa là 7 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật. Tối đa là 5 ngày với các trường hợp khác.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sau thai sản hiện nay 1 ngày bằng 30%. Mức lương cơ sở cụ thể từ 1/7 sẽ tăng lên là 447.000 VNĐ/ ngày.

Bài viết cùng chuyên mục