Fri, 09 / 2017 | honglygco

Theo quan điểm tử vi phong thủy thì khi chọn năm sinh con cho chồng tuổi Nhâm Thân và vợ tuổi Giáp Tuất nên căn cứ vào các yếu tố Ngũ Hành, Thiên Can, Địa Chi. Khi xem xét đủ ba yếu tố trên đây mới biết được sinh con năm nào tốt.

Tử Vi của người phương Đông rất quan trọng các yếu tố Ngũ Hành, Thiên Can, Địa Chi trong năm sinh của mỗi người. Khi chọn tuổi sinh con cho các cặp vợ chồng sẽ dựa vào đó để tính toán. Đối với chồng tuổi Nhân Thâm vợ Giáp Tuất để biết được sinh con năm nào tốt, các bạn có thể dựa vào bản phân tích dưới đây:

Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Giáp Tuất sinh con năm nào tốt?

Sinh con tuổi Dậu.

Dự kiến sinh con năm 2017

Năm sinh âm lịch: Đinh Dậu

Mệnh: Hỏa – Sơn Hạ Hỏa (Lửa chân núi)

Ngũ hành

Ngũ hành của con là Hỏa, bố là Kim, mẹ là Hỏa. Như vậy mệnh của bố là Kim tương khắc với mệnh của con không tốt. Mệnh của mẹ không tương sinh, tương khắc chấp nhận được.

Thiên can

Thiên can của con là Đinh, bố là Nhâm mẹ là Giáp như vậy: Thiên can của bố tương sinh với Đinh của con là rất tốt. Thiên can của mẹ không tương sinh, tương khắc chấp nhận được.

Địa chi

Địa chi của con là Dậu, bố là Thân, mẹ là Tuất. Theo đo: Địa chi của bố không tương sinh, tương khắc chấp nhận được. Địa chi của mẹ cũng không tương sinh, tương khắc với địa chi của con chấp nhận được.

Kết luận: Năm 2017 cũng chưa phải năm tốt nhất để hai vợ chồng sinh con.

Chồng tuổi Nhâm Thân vợ Giáp Tuất sinh con năm nào tốt?

Sinh con năm Mậu Tuất.

Dự kiến sinh con năm 2018

Năm âm lịch: Mậu Tuất

Mệnh: Mộc – Bình địa mộc (Gỗ đồng bằng)

Ngũ hành:

Ngũ hành của con là Mộc, của bố là Kim, của mẹ là Hỏa. Theo đó: ngũ hành của bố tương khắc với con, không tốt. Ngũ hành của mẹ là Hỏa tương sinh với con rất tốt.

Thiên can

Thiên can của con là Mậu, của bố là Nhâm, của mẹ là Giáp. Theo đó: Thiên can của bố tương khắc với của con, không tốt. Thiên can của mẹ tương khắc với thiên can của con không tốt.

Địa chi

Địa chi của con là Tuất, của bố là Thân, của mẹ là Tuất. Như vậy Địa chi cua bố không tương sinh, tương khắc với địa chi của con chấp nhận được. Địa chi của mẹ cũng không tương sinh, tương khắc với địa chi của con nên cũng chấp nhận được.

Kết luận: Năm 2018 cũng không phải năm thích hợp để cặp đôi sinh con.

Sinh con năm Kỷ Hợi.

Dự kiến sinh con năm 2019

Năm âm lịch: Kỷ Hợi

Mệnh: Mộc – Bình địa mộc (Gỗ đồng bằng).

Ngũ hành:

Ngũ hành của con là Mộc, của bố là Kim, của mẹ là Hỏa. Theo đó: ngũ hành của bố tương khắc với con, không tốt. Ngũ hành của mẹ là Hỏa tương sinh với con rất tốt.

Thiên can:

Thiên can của con là Kỷ, bố là Nhâm, mẹ là Giáp. Theo đó, thiên can của bố không tương sinh, tương khắc với thiên can của con, chấp nhận được. Thiên can của mẹ là Giáp tương sinh với Kỷ của con rất tốt.

Địa chi:

Địa chi của con là Hợi, bố là Thân, mẹ là Tuất. Như vậy, địa chi của bố không tương sinh, tương khắc với địa chi của con chấp nhận được. Và địa chi của mẹ cũng không tương  sinh, tương khắc với của con là chấp nhận được.

Kết luận: Tuy không quá đẹp nhưng đây cũng là năm tốt để cặp vợ chồng Thân – Tuất sinh con.

Để biết được việc sinh con năm nào tốt các bạn cần so sánh chi tiết các yếu tố: Ngũ hành, Thiên can, Địa chi để từ đó chọn được năm sinh thích hợp nhất.

Chúc các bạn thành công!

Bài viết cùng chuyên mục